Vuggestue, arbejdsglæde, trivsel og mere plads

Kornbakken fik nyt lysVuggestuen Kornbakken ønskede, at deres gangområde blev en integreret del af deres stuer. På den måde ville de få flere kvadratmeter at være på, og samtidig ville deres gangområde bliver mere hyggeligt og imødekommende.

Ny indgang hvor farverne passer til KornbakkenVuggestuen fik mere plads, at lege på

Vuggestuen Kornbakken har over en årrække arbejdet med deres signalværdi. I denne proces har de blandt andet valgt at få nyt navn. Vi har lavet ny indgang. Farverne går igen på stuerne.  Derudover har Kornbakken arbejdet meget bevidst med deres trivsel, arbejdsglæde og arbejdsmiljø.

Lone Lings lyssætter Kornbakken I første omgang blev der sat nyt supplerende lys op. Det næste i processen var et oplæg til nye farver, og forslag til genindretning af gangområdet. Dette er en arbejdesgruppe igang med at arbejde videre med.

Vil I gerne have hjælp til at udnytte jeres rum bedre? Som indretningsarkitekt ved jeg, at det nogle gange er få tiltag, der skal til for at I får meget mere ud af jeres rum. Tiltag, der er så simple, at I kan lave dem selv efter mit besøg. Indledende telefonsamtale koster selvfølgelig ikke noget

Lyset gav vuggestuen øget trivsel og derved større arbejdsglæde

Det nye supplerende lys bevirker, at de gamle flimrende lysstofrør kan være slukkede det Lys rådgiver Lone Lings lyssættermeste af året. Denne energibesparelse gør, at de nye lamper har en tilbagebetalingstid på ca. 4 år. Så ud over at opnå en større trivsel og styrkelse af arbejdsmiljøet, er der også en stor energi-besparelse.

Vuggestuen Kornbakken fik med det nye lys en mere rolig og hyggelig gang. Lyset er placeret sådan, at det danner lysrum både på gulvet, i loftet og på væggene. Dette giver en større rum-fornemmelse, der er med til at gøre gangen mere levende og hyggelig.

en investering på 20.000,- har givet vuggestuen flere kvadratmeter, som giver mere ro og øget trivsel, samtidig med en styrkelse af arbejdsglæden. Herudover er der opnået mindre sygdom blandt børnene, da der er mere plads at være på, – samt en årlig energibesparelse.

Få mere plads, trivsel og øget arbejdsglæde

Vil I også have mindre sygdom, mere ro og arbejdsglæde i jeres vuggestue eller børnehave? Så ring på 23 34 69 78 eller send en mail.

Nyt lys giver mere pladsNår der arbejdes med lysrum, giver det en øget tryghed, og derved mere ro og trivsel. Lyssætning med lysrum, giver lys og skygge, hvilket giver hjernen noget at arbejde med. Lys og skygge bevirker, at det er nemmere at orientere sig, og derfor opnås der en følelse af større tryghed, som igen giver mere ro og trivsel, større arbejdsglæde og styrkelse af arbejdsmiljøet.

Min anbefaling:

Jeg har over de sidste år flere gange brugt Lone Ling til rådgivning i indretningsspørgsmål. Første gang var, da vi skulle have nyt lys i vores fællesrum. Ved denne lejlighed gik Lone en runde i hele vores hus og gav flere øjenåbnende kommentarer til indretningen. Stærkest står hendes spørgsmål om der havde været meget udskiftning på en specifik stue. Jeg kom straks med mange forklaringer, men Lone kunne blot konstatere, at det kunne hun se på rummet. ”Der er  ingen, der har taget ejerskab af stuen – Er børnene meget urolige på stuen?” Jeg valgte, at det ikke kun var mig, der skulle have glæde af Lones falkeblik og rammende kommentarer, og jeg inviterede hende med til et personalemøde. Her satte Lone med brug af få billeder af vores hus en refleksion i gang om,  om vi fortæller det i vores indretning, som vi ønsker. Det blev  startskuddet til en brandingproces, hvor vi arbejder med at tydeliggøre, hvilke værdier vi vil kendes på og hvordan vi får dette udtrykt i de fysiske rum. I løbet af denne proces har jeg flere gange  kaldt Lone ind – til vejledning til farver i indretningen, placering af møbler og lyssætning og sparring på nyt logo. Lone har en stor viden om, hvordan farver, lys og indretning skaber de bedste læringsrum. Senest har vi brugt Lone til at vejlede i valg og opsætning af nyt lys på samtlige stuer og gang, samt udarbejdelse af indretningsplan for gangen, så den bringer mere ro, sammenhæng og udnyttelse af kvadratmetre.”

Britta Møller, Pædagogisk leder i Vuggestuen Kornbakken 

Indretning med lys som den vigtigste faktor, gav mere plads, ved bedre udnyttelse af den eksisterende plads. Det gav vuggestue, arbejdsglæde og trivsel. Vuggestuen fik deres branding og signalværdig til at passe med deres omgivelser og indretning.

Der kan ikke kommenteres på dette indlæg.

LONE LINGS ● ROLIGHEDSVEJ 45 ● 8240 RISSKOV ● M: 23346978 ● E: info@lonelings.dk ● CVR NR 31691273