Varieret belysning skaber ro og fordybelses.

Lys og skygge skaber ro – er overskriften på en artikel som fagbladet FOA har i deres nyeste nummer. Artiklen beskriver hvordan børnehaven Kræmmerhuset har fået øget trivsel ved at invester i varieret belysning. Denne nye belysning har været med til at gøre det lette for institutionens børn at fordybe sig. Varieret belysningen giver flere lys rum, som er med til at understøtte legen og derved øge trivselen.

Lys, indretning og farver har stor betydning for fordybelses, indlæring, ro og trivsel. Det er utrolig vigtigt at tænke helhed i forhold til vores daginstitutioner, bevidst indretning, den intelligent belysning og det harmoniske farvevalg.

Personalet i Kræmmerhuset kan mærke store ændringer efter det nye lys er komme op.

  • Mindre støj
  • Børn der leger det samme i længere tid og gør det mere fordybet end før
  • Bedre kontakt med børnene
  • Mindre hovedpine
  • Færre pylrede og overtrætte børn

”Børnenes madpakker er også kommet til at se mere indbydende ud, efter det nye lys er blevet sat op” siger pædagogmedhjælper Pia Poulsen.

Grunden til at Pia, de andre ansatte og ikke mindst børnene oplever, at deres madpakker er mere indbydende – er at deres nye lamper har en pærer med et højt Ra tal. Det betyder at deres nye pærer har en rigtig god farve gengivelse.

Med en god farve gengivelse bliver farven rød, gengivet som rød. Hvis der kun er lysstofrør, som ikke har en ret god farve gengivelses som belysning , vil farven rød blive gengivet som grålig med rød.

Lysets kvalitet har stor betydning for børns syn. Hvordan deres syn udvikles, deres motoriske udvikling og deres balancesansen.

Jeg er sikker på, at der opnås større trivsel og velvære når institutionen ses som en helhed. Hvor der er samspil mellem farver, indretning og belysning. Når der opnås en bevidsthed omkring vigtigheden af lys, farver og indretning.

Der kan ikke kommenteres på dette indlæg.

LONE LINGS ● ROLIGHEDSVEJ 45 ● 8240 RISSKOV ● M: 23346978 ● E: info@lonelings.dk ● CVR NR 31691273