Skal jeres branding kunne ses i jeres indretning?

Husk synlig branding når i flytterArbejdspladsindretning, attraktive arbejdspladser

  • Skal jeres virksomhed flytte i nye lokaler?
  • Skal jeres branding kunne ses i jeres indretning?

kontakt os og få rådgivning og udarbejdelse af en indretningsbeskrivelse i forbindelse med indretning, farve og lyssætning af jeres nye lejemål. Eksempler på vores mest eftertragtede tilbud.

Bevidst design og indretning af jeres lokaler er et unikt redskab til at skabe forandringer og styrke arbejdsglæden, samtidig med at der opnås organisatoriske og forretningsmæssige resultater.

Et aktivt og sundt arbejdsmiljø

Vi kortlægger jeres ønsker for virksomhedens fremtidige organisation i forhold til behovet for indretning og design. Dette vil være med til at fremme et aktivt og sundt arbejdsmiljø og en synlighed af virksomhedens signalværdig.

Vi anvender en række forskellige analysemetoder i form af: rumanalyse, dagslysanalyse – så dagslyset udnyttet bedst muligt, medarbejdsanalyse – i forhold til lyd og lys samt medarbejdernes observationer og registreringer af medarbejdsrutiner. På denne måde tilpasses og optimeres indretningen også i forhold til medarbejdernes ønsker og behov.

Da Private Banking Sparekassen Kronjylland´s afdeling i Aarhus, skulle have nye lokaler med flere arbejdspladser og mødelokaler, havde afdelingen et ønske, om at skabe en afdeling der understøttet deres ønske om at være en afdeling hvor kunden får en helhedsoplevelse af hjemlighed, ro, tillid og tryghed. Banken fik synlig branding.

Optimale arealfordeling

Analyserne giver os den optimale arealfordeling så medarbejderne bliver placeres i forhold til opgaverelationer og rutiner. Udviklingen af arbejdsområder understøtter en optimal work-flow proces med både plads og indretning til den formelle og uformelle processer. En aktivitetsbaseret indretning kan være med til at bryde gammel hierarki og styrke vidensdeling i et komplekst arbejdsmiljø.

Sikre ejerskab i implementeringen

Vores erfaring viser at de bedste resultater opnås gennem involvering af medarbejdere. Netop denne medarbejderinvolvering er et stærkt redskab til at sikre ejerskab i implementeringen af visioner om indretning og design af arbejdspladsen, hvilket øger og støtter virksomhedens performance, medarbejdernes trivsel og selve arbejdsmiljøet.

Vores analyser sikrer innovative og fremtidssikrede løsninger da de er med til at skabe ny indsigt for virksomheden – både overfor ikke-erkendte behov og uudnyttet rum-potentiale, men analyserne er også med til at synliggøre medarbejdernes ressourcer.

Vi sikre synlig branding i jeres indretning

Vi leverer rådgivning om indretning og design af de fysiske rammer, synliggør virksomhedens brandingsværdi i indretningen og vi sikrer en succesfuld implementering.

Vi har 10 års erfaring i at udvikle innovative løsningsforslag der skaber resultater i form af større trivsel og medarbejdertilfredshed. Indretningen er med til at støtte optimeringen af arbejdsprocesser og kortere reaktionstider. Rumdesignet skal være med til at understøtter en mere effektiv vidensdeling. CSR og synlig branding i indretning styrker jeres arbejdsmiljø.

 Økonomisk gevinst

Alt dette giver en økonomisk gevinst for virksomheden.

Vores erfaring taler sit tydelige sprog. De ledere, organisationer og institutioner der bruger design og indretningen af de fysiske rammer bevidst i deres forretningsudvikling opnår betydelige konkurrencefordele og øger resultater i form af større trivsel, færre sygedage, øget arbejdsglæde, øget effektivitet og bedre kundeoplevelser.

Indretning af bygninger skal være en hjælp for medarbejderne. Vi skal indrette os lækkert og give medarbejderne en personlig indretning. Dette er med til at vise medarbejderne at vi satser på dem. Kontakt os, så finder vi samme den løsning der passer bedst til jeres behov.

 

Der kan ikke kommenteres på dette indlæg.

LONE LINGS ● ROLIGHEDSVEJ 45 ● 8240 RISSKOV ● M: 23346978 ● E: info@lonelings.dk ● CVR NR 31691273