Støj er en stressfaktor både under og efter arbejdet.

Støj er selvforstærkende.

ArbejdsbelysningEt korrekt lys giver på længere sigt færre sygedage og en bedre arbejdskvalitet, arbejdsglæde. Korrekt belysning er varieret belysning.

Lyset skal være tilpasset den enkeltes behov, er det en medarbejder som har brug for meget ro – stor afskærmning en belysning med en arbejdslampe, som samler arbejdspladsen.

Der skal ikke blot tages hensyn til selve arbejdsopgaven og omgivelserne, men også til de ansattes alder og eventuelle syn eller høre handicaps.

Medarbejdere med nedsat hørelse bliver endnu mere påvirket af støj på arbejdspladsen end hidtil antaget, viser ny svensk forskning. Ifølge seniorforsker Kjeld Johansen har vi nærmest vænnet os til dårligt belysning. Kjeld Johansen har i mange år, blandt andet forsket i dagslys og kunstigt lys på Statens Byggeforskningsinstitut SBI. Et forhold, som virksomhederne efter Kjeld Johansen opfattelse burde være optaget af, er at den rette belysning spiller en langt større rolle, end det gjorde for 20 år siden. Forklaringen er, at mere kommunikation og læring i dag forgår visuelt.

Husk at en 60-årig medarbejder har behov for 5-6 gange så meget lys som en 20-årig. Kjeld Johansen undrer sig over, at virksomhederne ikke prioriterer lys højere, da det ofte vil være en rigtig god investering.

Virksomhederne og medarbejderne er ikke tilstrækkelige opmærksom på, hvilken rolle lyset spiller for trivsel og produktiviteten. Vi risikerer nemlig både hovedpine og ondt i øjnene, hvis vi ikke får det rette lys, når vi er på arbejde. Det betyder, at ubevidst lyssætning giver mindre trivsel og dermed flere sygedage.

Den bedste arbejdsbelysning får vi, når der er et diffust indirekte lys i hele lokalet, det jeg kalder grundbelysning. Suppleret med en eller flere arbejdslamper omkring selve skrivebordet/arbejdspladsen. Billedet viser en arbejdsplads med god afskærmning og støttende belysning, belysning som understøtter arbejdsroen ved at være afgrænsede.

De store kontorlokalers rækker af lysstofrør er ikke tilstrækkeligt, da de vil give et ensartet og homogent lys. Den ensartet belysning, er med til at øge støjniveauet og dermed stressfaktoren.

Al forskning viser, at varieret belysning, farver og bevidst indretning har stor betydning for arbejdsglæden, fordybelses og trivselen på vores arbejdspladser. Opfylder lyset ikke de gældende kravene, kan det medføre fysiske gener som hovedpine, røde øjne og muskelinfiltrationer. 

Der kan ikke kommenteres på dette indlæg.

LONE LINGS ● ROLIGHEDSVEJ 45 ● 8240 RISSKOV ● M: 23346978 ● E: info@lonelings.dk ● CVR NR 31691273