Søndervangskolen byder velkommen til fremtidens multikulturelle skole

Da Søndervangskolen Viby J blev en heldagsskole, havde skolen et ønske om at ændre signalværdi. Søndervangskolens nye mantra blev; ”Vi skaber fremtidens multikulturelle skole”. Og jeg blev hyret ind for at sikre, at alle fremover ville føle sig velkommen på skolen. Både elever, personale, forælder og fritidsbrugere, skulle opleve en øget trivsel og arbejdsglæde på skolen.
Vindfanget ved indgangen fik en kraftig rød farve, som byder alle velkommen på en varm og frisk måde. Samme røde farve er brugt i dørmåtten, som har skolens mantra skrevet. Det betyder, at alle som kommer på skolen, går henover ordene ”Vi skaber fremtidens multikulturelle skole” og får ejerskab til det. Samtidig er den røde farve med til at højne energien allerede ved skolens indgang.

Den røde farve går igen i indgangslokalet, hvor der er opstillet runde borde, der både bruges i undervisningen og i frikvarterene. For at give lidt ro ved de runde border, har jeg afskærmet med planter.

På væggene har jeg hængt diverse plakater med skolens mantra og værdier samt billeder fra skolen. Søndervangskole har oplevet en stigning i antallet af skolestartere.

Hør hvordan jeres skole også kan blive mere harmonisk. Vil I også have hjælp til en bedre indretning på skolen, så ring 23 34 69 78 eller send en mail

Rød og varm velkomst
skole1
Inddeling giver ro
skole2
Farven samler rummet
skole3

LONE LINGS ● ROLIGHEDSVEJ 45 ● 8240 RISSKOV ● M: 23346978 ● E: info@lonelings.dk ● CVR NR 31691273