Indretningsarkitekten rådgiver om lys, farver og indretning

Vil I gerne have hjælp til at udnytte jeres lokaler bedre? Som indretningsarkitekt ved jeg, at det nogle gange er få tiltag, der skal til for at I får meget mere ud af jeres lokaler. Tiltag, der er så simple, at I kan lave dem selv efter mit besøg.

Trivsel eller CSR-indretning ses på bundlinjen

Ved at anvende en ekstern rådgivning omkring optimering af jeres indretning i forhold til virksomhedens branding- og signalværdi, opnår din virksomhed glade kunder og glade medarbejdere. Når kunderne er glade og trygge, køber de måske mere her og nu og kommer helt sikkert igen.
Når medarbejderne er glade og trygge, har de større ejerskab af deres arbejde og dermed en øget arbejdsglæde og måske mindre sygefravær. CSR-indretning kan ses på bundlinjen både ved mere salg, men mere vigtigt – ved medarbejdernes trivsel og sygefravær. Medarbejdere der trives er mindre tilbøjelige til at skifte job.

Det er vores erfaring at virksomheder der løbende arbejder med;

  • vurdering af deres indretning i forhold til virksomhedens signalværdi
  • vurdering af medarbejderes placering i forhold til deres arbejdsgang
    klarer sig markant bedre på områder som trivsel, arbejdsmiljø og arbejdsglæde.

Indretning mindsker stress hos medarbejderen

Vi ser et øget fokus på arbejdsmiljø, trivsel og stress. Den største effekt ser vi når hele virksomheden er involveret og når medarbejderne indgår som en del af optimeringen af indretningen i forhold til branding eller – CSR-indretningen som vi kalder det.

Med hjælp fra vores specialister kan du begynde at arbejde mere aktivt med indretningen i din virksomhed. Du kan skabe en større forståelse for arbejdsrutiner internt i virksomheden og optimere indretningen så den støtter og synliggør medarbejdernes arbejdsbehov.

Vores samarbejde med virksomheden afhænger af virksomheden selv og samarbejdet vil altid være sammensat ud fra den enkeltes unikke behov og situation.

Vores tilbud er næsten altid udarbejdet med 3 forskellige faser som virksomheden kan vælge i mellem efter behov. Nogle virksomheder vælger kun fase 1 og forstår selv at stå for udførelsen og for implementeringen af ændringerne. Andre vælger alle 3 faser så vi i samarbejde udfører projektplanen og implementeringen.

2 eksempler på vores mest eftertragtede tilbud

Tilbud 1:
Fase 1
Analyse af virksomhedens behov i forhold til sammenhæng mellem branding og indretning med udarbejdelse af projektplan og forslag til ændring. Priser begynder ved 12.600,- kr.

Fase 2
Udførelse af projektplan. Herunder indkøb af eventuelt nye møbler, ny belysning mm. Aftaler med eventuelt håndværkere. Priser begynder ved 8.200,- kr.

Fase 3
Oplæg for medarbejdere for at opnå en styrket implementering af sammenhængen mellem branding og indretning. Priser begynder ved 6.200,- kr.

Tilbud 2:
Fase 1
Analyse af medarbejderes arbejdsgang, behov og rutiner. Ud fra analysen udarbejdes en projektplan over forslag til ændringer. Priseksempel ved 15 medarbejdere 23.800,- kr.

Fase 2
Udførelse af projektplan. Herunder indkøb af eventuelt nye møbler, ny belysning mm. Aftaler med eventuelt håndværkere. Priser begynder ved 14.600,- kr.

Fase 3
Oplæg for medarbejdere for at opnå en styrket implementering af den nye indretning i forhold til medarbejdernes arbejdsgang og arbejdsbehov. Priser begynder ved 6.200,- kr.

Alle priser er plus moms og plus kørsel efter statens sats. Kontakt os på 23 34 69 78 for at høre mere om hvad vi kan gør for at hjælpe din virksomhed til øget trivsel, arbejdsglæde og en indretning der passer til jeres signalværdi. Eller send en mail så vi kan mødes og sammen udarbejde et tilbud der passer jeres virksomheds behov.

Min erfaring som indretningsarkitekt har vist mig, at det tit er nok at skifte pærerne for at få et meget bedre arbejdsmiljø. Andre gange skal vi også supplere med nye lamper. Derfor tjekker jeg altid lys på mine rådgivningsseancer.

Vi gennemgår jeres lokaler sammen, og jeg kommer med mine bud på, hvor I får mest ud af at sætte ind. Udover lyset påpeger vi, hvordan I kan få en helt anden stemning i virksomheden med nye farver. Eventuelt bare ved at male en enkelt væg.

Andre gange kommer vi med forslag til, hvordan I kan indrette et lokale anderledes ved at flytte møblerne, så I får flere rum i rummet ved at skærme med reoler eller skillevægge.
Som udgangspunkt rådgiver vi jer om, hvordan I kan bruge de møbler, I allerede har, på en anden måde.

Hvad er prisen for rådgivning hos en indretningsarkitekt?

Et indretningsarkitektbesøg inklusiv rapport koster 6.800 kroner eks. moms (eller cirka det samme som to forkerte lamper).

Ring på 23 34 69 78 eller send en mail og få mere ud af jeres rum med hjælp fra en indretningsarkitekt.

Indledende telefonsamtale koster selvfølgelig ikke noget.

Få hjælp af indretningsarkitekten Lone Lings

Helhedsløsning giver ro og overblik
Overblik, ro og tryghed til Sandplay, ACT og terapi plus en arbejdsplads, var nogle af de ønske Læs mere

          

Mælkevejen
billeder farvevalg1
Privat bolig
billede farvevalg2
Kontor Møllegården
billede farvevalg3

LONE LINGS ● ROLIGHEDSVEJ 45 ● 8240 RISSKOV ● M: 23346978 ● E: info@lonelings.dk ● CVR NR 31691273