Hvordan skal vores institutioner se ud?

Målet må være at skabe innovative og visionære læringsmiljøer med fleksible rammer for både den nutidige og den fremtidige pædagogik og undervisning. Indretning, farver og lys skal være med til at styrke fællesskabet og samtidigt sikre det enkelte barn et trygt fundament.

Stille krav til indretningen og de fysiske rammer

Vores institutioner skal stille krav til indretningen og de fysiske rammer. Læringsmiljøet skal kunne rumme tværfaglighed og øge fysisk aktivitet i dagligdagen. Indretning, farver og lys skal være med til at give et tydeligt tilhørsforhold, hvilket vil styrke fællesskabet og give fælles oplevelser.

Læringsmiljøet skal kunne rumme tværfaglighed og øge fysisk aktivitet i dagligdagen.Et eksempel på en fælles oplevelse kunne være en trappeopgang med en bogstavsvæg som kan bruges af børnene til at øve deres navne, deres forbogstav eller engelsk ord.

Vi skal udnytte det uudnyttede.

Tænk hvis vi fik bragt eksempel de store gangarealer i spil. Det kan være at der kan bygges et grupperum til fordybelse midt på gangen. Husk at børn har forskellige rumlige behov og forskellige læringsprofiler. Indretning, farver og lys kan være med til at skabe en tryg base for det enkelte barn, et læringsmiljø hvor barnet får stimuleret sine sanser og får udfordret både sine allerede kendte evner og sine potentialer. Læringsmiljøet danner grundlag for trivsel, dannelse og udvikling og derfor er det vores ansvar at sikre, at børnene får de bedste fysiske rammer for læring og social interaktion.

Hvordan vores institutioner skal se ud?

Dette afhænger af hvilken opgave der skal udføres i lokalet. Derfor skal vores lokaler have en lyssætning der nemt og hurtigt kan understøtte aktiviteten eller undervisningen. Dette opnås med varieret og fleksibel belysning der er nem at styre. Kvaliteten af lyset påvirker ikke blot hvad og hvordan vi ser, men belysningen har også stor virkning på den atmosfære der er i rummet.
Det er vigtigt at have viden om hvordan vi skaber det gode og sunde lys på en ansvarlig måde. Kvaliteten af lyset hænger i høj grad sammen med den form for variation der kan skabes med lyset og hvordan lyset kan tilpasses rummets forskellige aktiviteter.
Belysning er en stor faktor når det gælder indlæring, trivsel og glæde. For lidt, forkert eller mangelfuld belysning kan give koncentrationsbesvær, hovedpine og andet fysisk ubehag. Ofte skal der kun nye LED-pærer, enkelte supplerende særbelysninger og arbejdslamper til for at højne koncentrationen og øge trivslen. God arbejdsbelysning er ikke dyrere i drift end den dårlige – den nye LED-belysning er faktisk ofte billigere.

Vil du have inspiration til hvordan lys og indretning kan være med til at styrke jeres institution? Så send en mail eller ring til mig på 23 34 69 78.

Som belysningsrådgiver kan jeg hjælpe jer med en belysnings- og indretningsløsning der både forstærker jeres arbejdsmiljø, støtter indlæringen og øger trivslen.

Læs mere om Lyssætning der stimulerer børn og deres lærere og pædagoger. Er dine elever meget urolige eller har de svært ved at koncentrere sig ? – det kan skyldes at jeres lysstofrør flimrer.

Der kan ikke kommenteres på dette indlæg.

LONE LINGS ● ROLIGHEDSVEJ 45 ● 8240 RISSKOV ● M: 23346978 ● E: info@lonelings.dk ● CVR NR 31691273