Danskerne køber 6 millioner sparepærer om året.

Miljøminister Kirsten Brobøl opfordrer nu danskerne til at vælge LED-pærer i stedet for sparepærer. »Led tænder med det samme, lyset gengiver farver bedre, og folk sparer energi og penge. Jeg tror, at det budskab vil gå rent ind«, siger ministeren.

Energisparepærer og lysstofrør indeholder kviksølv, som er på listen over uønskede stoffer. Årsagen er blandt andet at stoffet kan påvirke menneskers nervesystem og medføre lavere intelligens, forsinke børns udvikling og i det hele taget er giftigt for mennesker, oplyser ekspert i miljøgifte, professor Philippe Grandjean, Syddansk Universitet SDU.

Led tænder med det samme, lyset gengiver farver bedre, og folk sparer energi og penge.Danskerne køber 6 millioner sparepærer om året, og en typisk husstand har cirka 10 af slagsen. Mange danskere ved ikke, at de skal afleveres på genbrugspladsen.

Miljøstyrelsens undersøgelser viser, at 1 ud af 5 skrottede sparepærer ender i det almindelige husholdningsaffald. Hvert år ender ca. 131 tons kviksølvholdige sparepærer i husholdningsaffaldet.

»Det kan aldrig gentages for ofte, at sparepærerne skal på genbrugspladsen, for alt for mange ender i husholdningsaffaldet. På den måde får vi hverken genanvendt det, der kan genanvendes, eller deponeret kviksølvet sikkert«, siger miljøminister Kirsten Brosbøl. Kilde Politikken, “Sparepærer sender giftigt kviksølv ud i miljøet”

Miljøministeriet har i 2010 fået lavet en 67 side stor rapport, “Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kviksølv i energisparepærer og lysstofrør”

SÅDAN UNDGÅR DU KVIKSØLVSÅDAN UNDGÅR DU KVIKSØLV Hvis en sparepære smadre

Hvis en sparepære smadrer:

  1. Åbn vinduet. En sparepære, der går i stykker, frigiver små mængder kviksølvdampe, som du bør undgå at indånde. Børn og gravide bør forlade rummet.
  2. Skrab op med karton, og tør efter med våd køkkenrulle. Det er vigtigt, at du får samlet alle rester op. Brug ikke kost eller støvsuger – det spreder kviksølvet i rummet. Brug tape til at samle rester i sprækker og revner. Tør efter med våd køkkenrulle.
  3. Læg kviksølv og resterne af pæren i en lufttæt beholder, og aflever på genbrugsstation som miljøfarligt affald.
  4. Luft ekstra ud bagefter. Sørg for gennemtræk i 15 minutter efter oprydningen. Luft for en sikkerheds skyld ekstra ud de efterfølgende 14 dage, da der stadig kan være små rester kviksølv.

Kilde: Miljøstyrelsen

Der kan ikke kommenteres på dette indlæg.

LONE LINGS ● ROLIGHEDSVEJ 45 ● 8240 RISSKOV ● M: 23346978 ● E: info@lonelings.dk ● CVR NR 31691273