Indretning af de fysiske rammer påvirker børns trivsel

Inddrag børnene i indretningen af institutionens læringsmiljø, så de for ejerskab af deres institution.

Omgivelserne påvirker barnet, og barnet påvirker omgivelserne. Man sige, at børnemiljøet skabes af den gensidige påvirkning, som finder sted mellem børnene og omgivelserne. Læringsmiljøerne skal være fleksibelt, så vi kan indrette relevante legeområder. Som fremstår som afgrænsede rum, hvor det er tydeligt hvilken type leg dette område indbyder til.

Børneperspektivet viser sig i mange tilfælde, at være en øjenåbner for det pædagogiske personale, som får ny viden og fokus på måske oversete læringsrum. Børne trivsel, er når de fysiske rammer, – indretning, belysning og farver giver lokaler der støtter udvikling, læring og inspiration.

Det betyder meget om man ser tingene fra et barns højde i 90 cm eller fra en voksens højde i 170 cm. Når vi lytter til børnene opstår der nye ideer. Vi skal altid huske på, at børnene er eksperter i hvordan de selv oplever at være i de fysiske rammer, i deres daginstitution.Helhelsløning

Når vi er bevidste omkring vores læringsmiljøerne og udnytter hele rummet, hele institutionen – skabes der færre konflikter for børnene, fordi børn som leger forskellige typer lege ikke generer hinanden.

Børnemiljøet handler om, hvordan børnene trives med hinanden, de voksne og de aktuelle rammer ude og inde.

Børnemiljøet har stor betydning for børnenes mulighed for at udvikle sig, trives og lære. Det fysiske børnemiljø drejer sig om, hvorvidt de fysiske rammer giver rum til udvikling, læring og inspiration til aktivitet.

§ 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring

Der kan ikke kommenteres på dette indlæg.

LONE LINGS ● ROLIGHEDSVEJ 45 ● 8240 RISSKOV ● M: 23346978 ● E: info@lonelings.dk ● CVR NR 31691273